Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Chạy bộ”

Trong chuyên mục học tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Chạy bộ”

Anh có chạy mỗi sáng không ?
매일 아침 조깅을 하십니까?

Tôi chạy mỗi buổi sáng.
매일 아침 조깅을 합니다.

Tôi chạy một hay hai lần mỗi tuần
매주 한두 조깅을 합니다.

Chạy bộ tốt cho sức khỏe.
조깅은 우리 몸에 좋아요.

Bơi lội
수영에 대하여 말할

Tôi bơi mỗi ngày.
나는 매일 수영을 해요.

Anh bơi giỏi không ?
수영 하십니까?

Tôi là một tay bơi tồi.
나는 수영을 못해요.

Tôi nổi trên nước như một chai bia.
물에는 추는 맥주병이죠.

Tôi đi bơi vào mùa hè, trượt tuyết và trượt băng vào mùa đông .
여름에는 수영하러, 겨울에는 스키나 스케이트를 타러 갑니다.

Anh thường bơi kiểu nào ?
주로 어떤 형으로 수영하세요?

Anh thích bơi kiểu nào nhất ?
어떤 형의 수영을 제일 좋아하시죠?

Tôi thích bơi bướm nhất.
접영을 제일 좋아합니다.

Anh có thể bơi ngửa ?
배영을 압니까?

Tôi thích bơi ngửa nhất.
저는 배영을 제일 좋아합니다.

Anh có thể bơi bao xa ?
얼마나 멀리 헤엄칠 있습니까?

Trượt tuyết
스키에 대하여

Anh có thích trượt tuyết không ?
스키 좋아하세요?

Tôi ở trong một câu lạc bộ trựơt tuyết.
저는 스키 클럽에 속해 있어요.

Anh có trượt tuyết mỗi mùa đông ?
겨울마다 스키 타러 가세요?

Tôi chưa bao giờ trượt tuyết.
스키를 적이 없어요.

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn về chủ đề “Chạy bộ” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn