Hội thoại tiếng Hàn – “Cách hỏi anh tên là gì?”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn chia sẽ đến các bạn bài học: Hội thoại về cách hỏi tên bằng tiếng Hàn.

BÀI 2. 이름이 무엇이에요 ? TÊN ANH LÀ GÌ ?

Mục tiêu bài học:

Thực hành thuần thục mẫu câu “ A 은/는 B 입니다 (A là B)

Hiểu mẫu câu hỏi của động từ “ là”

Ap dụng hỏi tên

phát âm rõ và nhớ từ vựng

1. Giới thiệu nhân vật

이사람 은존슨입니다 .Người này là Johnson.

존슨은 학생입니다 . Johnson là sinh viên.

하나는 한국 사람입니디. Hana là người Hàn Quóc

하나는 한국어 산생님입니디. Hana là giáo viên tiếng Hàn

2. Hội thoại mẫu

하나 : 안녕하세요 ? (Xin chào)

이름이 무엇이에요 ?  (Tên anh là gì ?)

존슨 : 안녕하세요 ?  (Xin chào)

제 이름은  존슨입니다 . (Tôi là Johnson)

김하나 선생임입니까 ?. (Cô là cô giáo Kim Hana phải không ?)

하 나 : 네 , 저는 하나예요. (Vâng, tôi là Hana)

반갑즙니다. (Rất vui được gặp anh)

반갑즙니다. (Rất vui được gặp Cô)

3. Mẫu câu/ ngữ pháp

* Câu khẳng định của từ 이 다 (là)

A 은/ 는B 입니다 Hoặc  A 이/가 B입니다

Ví dụ: 저는 존슨입니다

제 가하나입니다

은/ 는/이/가đều là trợ từ chủ ngữ

은/ 는có ý nghĩa nhấn mạnh

danh từ có patchim +이

danh từ không có patchim +가

* Câu nghi vấn của 이다:

– Hỏi với nghi vấn từ:

CN 인/는/이/가 + 무엇입니까 ?

Ví dụ: – 이름이 무엇입니까 ?

그사람 은누구입니까 ?

– Hỏi đúng sai

CN 은 / 는/ 이/가 + danh từ + 입니까 ?

Ví dụ:

– 학생 입니까 ?

– 그사람 존슨입니까 ?

Đuôi kết thúc câu: 아/ 어 /여요

– đuôi아/어 /여요 là một kiểu kết thúc câu kém phần trịnh trọng hơn đuôi ㅂ니다 / 습니다  (nhưng vẫn lịch sự)

– đuôi 요 có thể dùng cho cả câu hỏi lẫn câu tường thuật

– đuôi ㅂ니까 / 습니까 ? là dạng đuôi câu hỏi của  ㅂ니다 / 습니다

Ví dụ:

– 학생 입니까 ? – 네 , 저는학생입니다.

– 학생이에요 ? – 네, 학생이에요

4. Chú ý phát âm

이름은 [이르믄]

5. Thực hành

– 안녕하세요 ?

– 저는 ……………….. 이에요 .

– 저는………………..사람이에요 .

– 저는………………. 이에요 ..

– 반갑습니다.

안녕하세요 ? (Xin chào)

저는흐엉이에요 .

반갑습다 (Rất vui được gặp anh)

이름이 무엇이에요 ? (Tên bạn là gì ?)

Có thể thấy, việc học hội thoại tiếng Hàn về “Cách hỏi anh tên là gì?” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn