Học tiếng Hàn qua bài hát – “Cry Eye 손담비”

Lời bài hát

꿈이었을까 깨어져버린 Day Dream

몸에 새긴 이름은 상처로 남아

어디쯤에서 너와 우린    어긋났을까

그렇게 쉽게 영원을 약속했던 탓일까

Just Wanna Love You 얼마나 내가 아파했는데

숨조차 없을 만큼

따뜻한 눈빛 너의 얼굴이

자꾸만 떠올라

뜨거워진 나의 Cry Eye (If You Go Away)

멈출 수가 없는 눈물이 (making me crazy)

죽을만큼 보고 싶어 (If You Go Away)

차고 오르는걸

사랑했던 니가 Crush My Heart (If You Go Away)

그래서 슬픈 눈물이 (making me crazy)

마를때까지 울잖아 (If You Go Away)

제발 내게로 돌아와..

내겐 너무나 행복했었던 Sweet Dream

몰랐어 니가 지쳐가고 있었던걸

어디쯤에서 너와 우린 어긋났을까

그렇게 쉽게 사랑을 써버린 탓일까

Just Wanna Love You 얼마나 내가 사랑했는데

화조차 없을 만큼

견딜 없는 너의 웃음만

자꾸만 떠올라

뜨거워진 나의 Cry Eye (If You Go Away)

멈출 수가 없는 눈물이 (making me crazy)

죽을만큼 보고 싶어 (If You Go Away)

차고 오르는걸

사랑했던 니가 Crush My Heart (If You Go Away)

그래서 슬픈 눈물이 (making me crazy)

마를때까지 울잖아 (If You Go Away)

제발 내게로 돌아와

Just Wanna Love You

Because You`re My destiny

Just Want You Get My Boy

Cuz Wanna see you by my side 상상만 해도 기쁜데

( 순간도) 없인 수가 없는걸

(소중한 너를) 기다리겠어

약속 있어

터질것같은 Cry Eye (If You Go Away)

멈출 수가 없는 눈물이 (making me crazy)

죽을만큼 보고 싶어 (If You Go Away)

차고 오르는걸

이렇게 많이 울잖아 (If You Go Away)

가슴 터지게 외치잖아 (making me crazy)

제발 곁으로 돌아와 (If You Go Away)

영원히 너를 사랑해~ Yeah~ Yeah~

Can you hear me now I`m waiting for you

Can you feel me now stay with your girl my Luv

Can you hear me now I`m waiting for you

Can you feel me now stay with your girl my Luv

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn