Học tiếng Hàn qua bài hát – “Chuột Yêu Gạo”

Trong chuyên mục tiếng Hàn qua bài hát kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Học tiếng Hàn qua bài hát – “Chuột Yêu Gạo”

Lời bài hát tiếng Hàn và phiên âm : 

고마워요 닿을듯 그대 옆에 있기에
Gô ma wuơ yô ta ưl đưt gư đe yo phê it ki ê
더는 내일이 나 두렵지 않죠
To nưn ne i ri na tu ryop ji an chyô
사랑땜에 힘든 건 이별땜에 아픈건
Sa rang tte mê him đưn gon i byol tte mê a phưn gon
영화 속에만 있었으면해
Yong hoa sô gê man i sso ssư myon he
언제나 난 믿었죠 내 반쪽 그대라고
On jê na nan mi đot jyô ne ban jjôk kư đe ra gô
너무나 익숙해서 늘 불안 했었던 나를
No mu na ik su khe so nưl bu ran he ssot ton na rưl
너무나 행복해서 많이 울었던 나를
No mu na heng bô khe so ma ni u rot ton na rưl
말없이 안아주었죠 이제는 하나죠
Ma rop si a na ju ơt jyô i jê nưn ha na jyô
보여요 그대맘 바라보기만 해도
Bô yo yô kư đe mam ba ra bô gi man he tô
사랑해 사랑해요 말로는 다 못할 만큼
Sa rang he sa rang he yô mal lô nưn ta mô thal man khưm
알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도
A ra yô kư đe mam a mu mal đô an he tô
사랑해 사랑해요 눈물을 잊을만큼 사랑해요
Sa rang he sa rang he yô nun mu rưl i jưl man khưm sa rang he yô
빗물조차 예뻐요 혼자가 아니기에
Bin mul jô cha ye ppo yô hôn ja ga a ni gi ê
더는 어두움도 난 무섭지 않죠
To nưn o đu um đô nan mu sop ji an chyô
스쳐가는 연인은 가슴시린 얘기는
Sư chyo ga nưn yo ni nưn ga sưm si rin ye gi nưn
소설 속에만 있었으면 해
Sô sol sô gê man i sso ssư myon he
언제나 날 믿었죠 내 반쪽 그대라고
On jê na nal mi đot jyô ne ban jjôk kư đe ra gô
너무나 익숙해서 늘 불안했었던 나를
No mu na ik su khe so nưl bu ran he ssot ton na rưl
너무나 행복해서 많이 울었던 나를
No mu na heng bô khe so ma ni u rot ton na rưl
말없이 안아주었죠 이제는[이제는] 하나죠
Ma rop si a na ju ơt jyô i jê nưn [i jê nưn] ha na jyô
* 보여요 그대맘 바라보기만 해도
Bô yo yô kư đe mam ba ra bô gi man he đô
사랑해 사랑해요 말로는 다 못할 만큼
Sa rang he sa rang he yô mal lô nưn ta mô thal man khưm
알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도
A ra yô kư đe mam a mu mal đô an he đô
사랑해 사랑해요 눈물을 잊을만큼
Sa rang he sa rang he yô nun mu rưl i jưl man khưm
사랑해요
Sa rang he yô

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn