[Cẩm nang tiếng Hàn] – Những điều cần lưu ý khi đi khám sức khỏe

건강검진  주의사항 Những điều cần lưu ý khi đi khám sức khỏe

1. 금식 : 검진 전날 저녁 9시 이후에는 금식 하셔야 합니다.
※공복이 아닌 상태에서 검진을 받을 경우 검사결과가 다르게 나타날 수 있습니다.
Cấm ăn : Cấm ăn sau 9 giờ tối trước ngày khám sức khỏe
※Nếu khám bệnh ở trạng thái bụng không rỗng, kết quả khám bệnh có thể sẽ không chính xác.

2. 예약 후 방문
검진기관에 사전 예약 후 방문하시면 편리하게 검진을 받을 수 있습니다.
Đặt chỗ trước khi đến khám
Nếu đặt chỗ trước khi đến khám bạn sẽ cảm thấy thuận tiện hơn khi khám bệnh.

3. 문진표 작성
검진기관에 비치된 문진표는 반드시 본인이 작성하여 제출하시기 바랍니다.
Điền vào bảng câu hỏi
Bạn phải điền trực tiếp vào bảng câu hỏi do cơ quan khám đưa ra rồi đem nộp cho cơ quan khám.

4. 생리 중 삼가
생리 중(생리 전.후 2~3일경)에는 검진 받는 일을 삼가시기 바랍니다.
Không nên khám khi đang trong kỳ kinh nghuyệt
Không nên đi khám bệnh trong thời kỳ kinh nguyệt( trước. sau kỳ kinh 2-3 ngày)

[출처 보건복지부]
[Nguồn- Bộ y tế phúc lợi]

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn