Từ vựng vựng về các gia vị trong món ăn (phần 2)

 1. 가열하다: đun nóng
 2. 갈다: nạo
 3. 계속 저어주다: khuấy (đều, liên tục)
 4. 굽다: nướng (lò)
 5. 긁어 내다: cạo, nạo
 6. 기름에 튀기다: chiên, rán ngập dầu
 7. 깍둑썰기: xắt hình vuông, xắt hạt lựu
 8. 깨끗이 씻다: rửa kỹ, rửa sạch
 9. 껍질을 벗기다: lột vỏ
 10. 꼬챙이를 꿰다: xiên, ghim
 11. 끊이다: nấu, luộc, nấu sôi
 12. 넣다 bỏ vào, cho vào, thêm vào (nồi)
 13. 네 조각으로 자르다: cắt làm tư
 14. 눌러 짜내다: ép, ấn, nhận
 15. 담그다: nhúng ướt, ngâm
 16. 데치다: trần, nhúng
 17. 맛을 보다: nếm
 18. 반으로 자르다: bổ đôi
 19. 볶다: chiên, xào
 20. 빻다: tán, nghiền nát, giã nhỏ

 

 1. 뼈를 발라내다: rút xương
 2. 새우의 똥을 제거하다: lấy chỉ lưng tôm
 3. 섞다: trộn
 4. 설탕으로 맛을 낸다: bỏ đường, nêm đường
 5. 설탕을 뿌리다: rắc đường
 6. 쌀을 씻다: vo gạo
 7. 압력솥으로 요리하다: nấu bằng nồi áp suất
 8. 얇게 썰다: xắt lát
 9. 자르다: cắt, thái, lạng
 10. 잘게 다진다: bằm nhỏ, băm nhỏ
 11. 잡아 당기다: lược, lọc
 12. 장식하다: trình bày, trang trí
 13. 정사각형으로 칼질하다: thái miếng vuông
 14. 짜내다: vắt, ép
 15. 쪼개다: chẻ, tước
 16. 찌다: chưng, hấp
 17. 찧다, 빻다: đập giập
 18. 채워 넣다: nhồi, dồn
 19. 프라이팬에 살짝 튀기다: chiên (rán) áp chảo, chiên ít mỡ
 20. 해동하다: rã đông
 21. 후추로 양념하다: rắc tiêu, bỏ tiêu và
 22. 휘젓다: khuấy, quậy, đảo
 23. 흔들다: lắc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất