[Từ vựng tiếng Hàn] – Chủ đề “Làm quen”

Học tiếng Hàn – Từ vựng tiếng Hàn chủ đề “Làm quen”

Xin chào!

안녕!

annyeong!

Xin chào!

안녕하세요!

annyeong-haseyo!

Khỏe không?

잘 지내세요?

jal chinaeseyo?

Bạn từ châu Âu đến à?

당신은 유럽에서 오셨어요?

tangshineun yureobeseo osyeosseoyo?

Bạn từ châu Mỹ đến à?

당신은 미국에서 오셨어요?

tangshineun mikugeseo osyeosseoyo?

Bạn từ châu Á đến à?

당신은 아시아에서 오셨어요?

tangshineun ashiaeseo osyeosseoyo?

Bạn ở khách sạn nào vậy?

당신은 어떤 호텔에서 머물러요?

tangshineun eotteon- hoteleseo meomu-lleoyo?

Bạn ở đây bao lâu rồi?

당신은 여기 온 지 얼마나 됐어요?

tangshineun yeo-gi on ji eolmana dwaeh-sseoyo?

Bạn ở bao lâu?

당신은 얼마나 오래 머물 거예요?

tangshineun eolmana orae meomul keoyeyo?

Bạn có thích ở đây không?

이곳이 마음에 들어요?

igoshi ma-eume deu-reoyo?

Bạn đi du lịch ở đây à?

이곳에 휴가를 오셨어요?

igose hyugareul osyeosseoyo?

Bạn hãy đến thăm tôi đi!

언제 저를 한 번 방문하세요!

eonje jeoreul han beon bangmunhaseyo!

Đây là địa chỉ của tôi.

이것이 제 주소예요.

igeo-shi je jusoyeyo.

Ngày mai chúng ta có gặp nhau không?

내일 서로 만날까요?

nae-il seoro mannal-kkayo?

Xin lỗi, ngày mai tôi đã có việc.

죄송해요, 하지만 이미 계획이 있어요.

jwehsong-haeyo, hajiman imi kyehwehgi isseoyo.

Tạm biệt!

잘 가요!

jal kayo!

Hẹn gặp lại nhé!

안녕히 가세요!

annyeong-hi kaseyo!

Hẹn sớm gặp lại nhé!

곧 만나요!

kod mannayo!

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất