Từ vựng chuyên ngành “Pháp luật”

Từ vựng “Pháp luật” liên quan đến luật pháp trong quan hệ xã hội hàng ngày và các cơ quan nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội

 

 Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất