Từ vựng liên quan đến thuốc

약에 관련된 용어 Từ vựng liên quan đến thuốc, vốn từ vựng liên quan đến y tế bạn cần có khi sử dụng

Một số thuốc khác 

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất