Từ vựng “Doanh nghiệp, công ty” (101-150)

Từ vựng “Doanh nghiệp, công ty”, hiện nay nếu bạn đang làm trong các công ty , doanh nghiệp  Hàn Quốc thì cần những từ vựng sau đây để phục vụ nhu cầu của bạn

 

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất