Từ vựng chuyên ngành Y “Cơ thể & Sức khỏe” (p3)

Từ vựng “Cơ thể & Sức khỏe” những thể trạng của con người, hình dáng, cơ quan nội tạng…

 

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất