Từ vựng chuyên ngành “Xây dựng” (p3)

Từ vựng chuyên ngành Xây dựng, các tên vật liệu xây dựng cơ bản trong xây dựng

 

Tự  học tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất