Từ vựng tiếng Hàn thông dụng “Các trường hợp khẩn cấp”

Học tiếng Hàn online – Từ vựng tiếng Hàn thông dụng “Các trường hợp khẩn cấp”                                 

               

 Khẩn cấp !

 Cấp cứu y tế 의료 비상 시                                              

 Tội phạm – 범죄 

  Hỏa hoạn – 화재  

 Các tình huống khó khăn khác – 다른 어려운 상황들                          

 

 Hỗ trợ học Hán Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất