Trợ từ ‘-에서’: tại, ở, từ

Trợ từ ‘-에서’ được gắn vào sau một danh từ chỉ nơi chốn để chỉ nơi xuất phát của một chuyển động.

-          안나는 호주에서 왔어요. Anna đến từ nước Úc.

-          LA 에서 New York 까지 멀어요? Từ LA đến New York có xa không?

Chúng ta đã từng học về trợ từ ‘-에서’ này, với ý nghĩa “ở tại” là dùng để chỉ ra nơi diễn ra một hành động, một sự việc nào đó.

Thử xem ví dụ

-          서강 대학교에서 공부해요. Tôi học tại trường Đại học Sogang.

-          한국식당에서 한국 음식을 먹어요. Tôi ăn thức ăn Hàn tại quán ăn Hàn Quốc.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất