Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời .

♪♪♪ 사랑찾아 인생을찾아
Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời .
가수 Ca sĩ :조항조 Jo Hang Jo
………………………………………….
라라랄라 라라라라 랄라
La la la la la la la lay la ~~
라라라라 라라라랄라
La la la la la la la lay la ~~

사랑찾아 인생을찾아
Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời.

하루종일 숨이차게 뛰어다닌다
Suốt cả ngày đi đến hết chỗ này đến chỗ kia khiến tôi thở hổn hển
서울 하늘 하늘 아래서 내 꿈도 가까이 온다
Dưới bầu trời Seoul, giấc mơ của tôi cũng đang đến gần

.사랑도 있고 우정도 있고 하늘 아래 살고 있고
Tôi đang sống dưới bầu trời này mang theo cả tình bạn và tình yêu
저마다 다른 인생 속에 또 하루를 바쁘게 산다
Mọi người ai cũng sống bận bịu từng ngày với những mảnh đời khác nhau

우리 인생 살다보면 힘든 날도 수없이 찾아오지만
Cuộc sống của chúng ta trải qua không thể không có những
tháng ngày mệt mỏi nhưng ~~
사랑 하나 그 사랑 하나 찾으려고 몸부림치네
Tôi vẫn đang đi ( vùng vẫy ) để tìm cho mình một tình yêu ~~

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

사랑찾아 인생을찾아
Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời.

하루종일 숨이차게 뛰어다닌다
Suốt cả ngày đi đến hết chỗ này đến chỗ kia khiến tôi thở hổn hển
서울 하늘 하늘 아래서 내 꿈도 가까이 온다
Dưới bầu trời Seoul, giấc mơ của tôi cũng đang đến gần ~

사랑을 알고 우정도 알고 정 하나로 살고 있고
Tôi đang sống bằng một tình cảm mà tôi biết cũng có cả tình bạn và tình yêu
저마다 값진 인생 속에 또 하루를 바쁘게 산다
Mọi người ai cũng sống bận bịu từng ngày với những mảnh đời nhiều giá trị

우리 인생 살다보면 힘든 날도 수없이 찾아오지만
Cuộc sống của chúng ta trải qua không thể không có những
tháng ngày mệt mỏi nhưng ~~
오늘보다 더 멋진 인생 찾기 위해 몸부림치네
So với ngày hôm nay, tôi đang gắng đi để tìm cho mình một
cuộc sống tốt đẹp hơn… ~

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

사랑찾아 인생을찾아
Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời.

하루종일 숨이차게 뛰어다닌다
Suốt cả ngày đi đến hết chỗ này đến chỗ kia khiến tôi thở hổn hển
서울 하늘 하늘 아래서 내 꿈도 가까이 온다
Dưới bầu trời Seoul, giấc mơ của tôi cũng đang đến gần

사랑찾아 인생을찾아
Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời

지친 가슴 끌어안고 뛰어다닌다
Tôi đã đi đến hết chỗ này đến chỗ kia và mang theo trái tim mệt rã rời của mình
서울 하늘 하늘 아래서 내 꿈도 가까이 온다
Dưới bầu trời Seoul, giấc mơ của tôi cũng đang đến gần

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

( Dịch lời : Ngôn….Ngữ….Hàn….Quốc…)

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất