Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời .

♪♪♪ 사랑찾아 인생을찾아

Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời .

가수 Ca sĩ :조항조 Jo Hang Jo


♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

사랑찾아 인생을찾아
Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời.


♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

사랑찾아 인생을찾아
Tôi đi tìm tình yêu – Và tôi đi tìm cuộc đời.


♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

( Dịch lời : Ngôn….Ngữ….Hàn….Quốc…)

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất