Tiếng Hàn nâng cao – Bài 3: Mở tài khoản tiết kiệm

Trong chuyên mục tiếng Hàn cao cấp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn nâng cao – Bài 3: Mở tài khoản tiết kiệm

Hội thoại giao tiếp

은행원 : 어서 오세요. 무엇을 도와 드릴까요?
Nhân viên ngân hàng : Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

손님 : 통장을 만들고 싶은데 외국 사람도 만들 수 있어요?
Khách hàng : Tôi muốn làm sổ tiết kiệm. Người nước ngoài có thể làm được không ạ ?

은행원 : 여권이나 외국인등록증하고 도장이 있으면 됩니다.
Nhân viên ngân hàng : Nếu có hộ chiếu hoặc thẻ cư trú người nước ngoài và con dấu thì được ạ.

손님 : 도장은 없는데 어떻게 하지요?
Khách hàng : Không có con dấu thì làm thế nào ?

은행원 : 그럼 사인을 하셔도 됩니다. 어느 통장으로 만들어 드릴까요?
Nhân viên ngân hàng : Vậy thì ký tên cũng được ạ. Chị muốn làm sổ tiết kiệm loại nào?

손님 : 보통예금통장으로 만들어 주세요.
Khách hàng : Xin mở cho tôi sổ tiết kiệm thông thường.

은행원 : 그럼 이 신청서에 표시된 부분을 써 주세요.오늘은 얼마를 입금하시겠습니까?
Nhân viên ngân hàng : Chị điền vào những phần đánh dấu trên giấy đăng ký này. Hôm nay chị gửi bao nhiêu tiền?

손님 : 오늘은 100달러를 입금하겠습니다.
Khách hàng : Hôm nay, tôi gửi 100 đô la.

은행원 : 보통예금통장은 외환을 입출금할 때는 수수료가 붙습니다. 고객님께서 외환을 자주 사용하시면 외국돈을 그대로 보관할 수 있는 외환통장이 있는데 그것도 만들어 드릴까요?
Nhân viên ngân hàng : Khi gửi hay rút ngoại tệ với tài khoản tiết kiệm thông thường, chị phải trả thêm lệ phí. Nếu chị dùng ngoại tệ thường xuyên thì chúng tôi cũng có loại tài khoản ngoại tệ để giữ nguyên giá trị của ngoại tệ, chị có làm luôn không ạ?

손님 : 그래요? 그 통장은 외환 수수료가 없나요?
Khách hàng : Thế à ? Loại sổ tiết kiệm đó thì không mất phí ngoại hối à ?

은행원 : 네, 외환 그대로 입출금하는 통장입니다.
Nhân viên ngân hàng : Vâng, đó là sổ tiết kiệm gửi và rút tiền giữ nguyên giá trị ngoại tệ.

손님 : 그럼, 그 통장도 만들어 주세요.
Khách hàng : Vậy, làm cho tôi sổ tiết kiệm đó.

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn nâng cao về “Mở tài khoản tiết kiệm” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn