[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Trong thiên nhiên”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Trong thiên nhiên”

Bạn có thấy tháp ở đó không?

저기 탑이 보여요?

jeo-gi tabi boyeoyo?

Bạn có thấy núi ở đó không?

저기 산이 보여요?

jeo-gi sani boyeoyo?

Bạn có thấy làng ở đó không?

저기 마을이 보여요?

jeo-gi ma-eu-ri boyeoyo?

Bạn có thấy con sông ở đó không?

저기 강이 보여요?

jeo-gi kangi boyeoyo?

Bạn có thấy cái cầu ở đó không?

저기 다리가 보여요?

jeo-gi dari-ga boyeoyo?

Bạn có thấy hồ ở đó không?

저기 호수가 보여요?

jeo-gi hosuga boyeoyo?

Tôi thích con chim kia.

저 새가 좋아요.

jeo sae-ga chowayo.

Tôi thích cây kia.

저 나무가 좋아요.

jeo namuga chowayo.

Tôi thích đá này.

이 돌이 좋아요.

i do-ri chowayo.

Tôi thích công viên này.

저 공원이 좋아요.

jeo kongwoni chowayo.

Tôi thích vườn hoa kia.

저 정원이 좋아요.

jeo jeongwoni chowayo.

Tôi thích bông hoa này.

이 꽃이 좋아요.

i -ggoti chowayo.

Tôi thấy cái đó đẹp.

저게 예쁜 것 같아요.

jeo-ge yeppeun geot katayo.

Tôi thấy cái này hay.

저게 흥미로운 것 같아요.

jeo-ge heungmiroun geot katayo.

Tôi thấy cái này tuyệt đẹp.

저게 멋진 것 같아요.

jeo-ge meotjin geot katayo.

Tôi thấy cái đó xấu.

저게 못생긴 것 같아요.

jeo-ge mossaenggin geot katayo.

Tôi thấy cái đó chán.

저게 지루한 것 같아요.

jeo-ge jiruhan geot katayo.

Tôi thấy cái này khủng khiếp.

저게 끔찍한 것 같아요.

jeo-ge kkeumchikhan geot katayo.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất