[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Trong cửa hàng bách hóa tổng hợp”

Học tiếng Hàn giao tiếp chủ đề ” Trong cửa hàng bách hóa tổng hợp”

Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không?

우리 백화점에 갈까요?

uri baekhwah-jeome kal-kkayo?

Tôi phải đi mua hàng.

저는 쇼핑을 해야 해요.

jeoneun syopingeul haeya haeyo.

Tôi muốn mua nhiều.

저는 쇼핑을 많이 하고 싶어요.

jeoneun syopingeul manhi ha-go shipeoyo.

Đồ văn phòng phẩm ở đâu?

사무용품들은 어디 있어요?

samuyongpumdeu-reun eodi- isseoyo?

Tôi cần phong bì và giấy viết thư.

저는 편지봉투와 문구용품이 필요해요.

jeoneun pyeonjibongtuwah munkuyongpumi pilyohaeyo.

Tôi cần bút bi và bút dạ.

저는 볼펜과 매직이 필요해요.

jeoneun bolpenkwah maejigi pilyohaeyo.

Đồ gỗ ở đâu?

가구는 어디 있어요?

kakuneun eodi- isseoyo?

Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo.

저는 찬장과 서랍장이 필요해요.

jeoneun chanjanggwah seorab-jangi pilyohaeyo.

Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách.

저는 책상과 책장이 필요해요.

jeoneun chaeksanggwah chaekjangi pilyohaeyo.

Đồ chơi ở đâu?

장난감은 어디 있어요?

jang-nankameun eodi- isseoyo?

Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông.

저는 인형과 곰인형이 필요해요.

jeoneun inhyeonggwah kominhyeon-gi pilyohaeyo.

Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế / vua.

저는 축구공과 체스 보드가 필요해요.

jeoneun chukku-gonggwah cheseu bodeuga pilyohaeyo.

Dụng cụ ở đâu?

연장은 어디 있어요?

yeonjangeun eodi- isseoyo?

Tôi cần một cái búa và một cái kìm.

저는 망치와 펜치가 필요해요.

jeoneun mang-chiwah pen-chi-ga pilyohaeyo.

Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít.

저는 드릴과 드라이버가 필요해요.

jeoneun deuril-kwah deura-ibeo-ga pilyohaeyo.

Đồ trang sức ở đâu?

보석은 어디 있어요?

boseo-geun eodi- isseoyo?

Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay.

저는 목걸이와 팔찌가 필요해요.

jeoneun mokkeo-riwah palchi-ga pilyohaeyo.

Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai.

저는 반지와 귀걸이가 필요해요.

jeoneun banjiwah kwiikeo-ri-ga pilyohaeyo.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất