[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Thể thao”

Học tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Thể thao”

Bạn có tập thể thao không?

운동을 하세요?

undongeul haseyo?

Có, tôi cần phải vận động.

네, 저는 운동이 필요해요.

ne, jeoneun undon-gi pilyohaeyo.

Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao.

저는 스포츠 클럽 회원이에요.

jeoneun seupocheu keu-lleob hwehwonieyo.

Chúng tôi chơi đá bóng.

우리는 축구를 해요.

urineun chukkureul haeyo.

Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi.

우리는 가끔 수영을 해요.

urineun gakkeum suyeongeul haeyo.

Hay là đạp xe dạp.

아니면 자전거를 타요.

animyeon chajeonkeoreul tayo.

Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động.

우리 도시에는 축구 경기장이 있어요.

uri doshiye-neun chukku kyeonggijangi isseoyo.

Cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi.

사우나가 있는 수영장도 있어요.

sa-una-ga i-nneun suyeongjangdo isseoyo.

Và có một sân đánh gôn.

그리고 골프장이 있어요.

keurigo kolpeu-changi isseoyo.

Ở trên vô tuyến có gì?

TV에서 뭐 해요?

TVeseo mwo haeyo?

Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá.

지금 축구 경기를 하고 있어요.

chigeum chukku kyeonggireul ha-go isseoyo.

Đội Đức đá với đội Anh.

독일 팀이 영국 팀과 경기하고 있어요.

do-gil timi yeongguk timkwah kyeonggiha-go isseoyo.

Ai thắng?

누가 이기고 있어요?

nuga igigo isseoyo?

Tôi không biết.

잘 모르겠어요.

jal moreugesseoyo.

Hiện giờ hòa.

현재는 무승부예요.

hyeonjae-neun museungbuyeyo.

Trọng tài đến từ Bỉ.

심판이 벨기에 사람이에요.

shimpani bel-gie saramieyo.

Bây giờ có một cú đá phạt đền.

이제 패널티 킥이에요.

ije pae-neol-ti gigieyo.

Vào! Một không!

골인! 일 대 영!

ko-rin! il dae yeong!

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất