[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Tham quan thành phố”

Học tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Tham quan thành phố”

Chợ có mở cửa chủ nhật không?

시장이 일요일마다 열어요?

shijangi ilyoilmada yeo-reoyo?

Triển lãm / hội chợ có mở cửa thứ hai không?

박람회가 월요일마다 열어요?

bakramhwehka wolyoilmada yeo-reoyo?

Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không?

전시회가 화요일마다 열어요?

jeonshihwehka hwahyoilmada yeo-reoyo?

Sở thú có mở cửa thứ tư không?

동물원이 수요일마다 열어요?

dongmulwoni suyoilmada yeo-reoyo?

Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không?

박물관이 목요일마다 열어요?

bangmul-kwahni mokyoilmada yeo-reoyo?

Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không?

미술관이 금요일마다 열어요?

misul-kwahni geumyoilmada yeo-reoyo?

Được phép chụp ảnh không?

사진을 찍어도 돼요?

sajineul chikeodo dwaehyo?

Có phải trả tiền vào cửa không?

입장료를 지불해야 해요?

ib-jangryoreul jiburhaeya haeyo?

Vé vào cửa bao nhiêu tiền?

입장료가 얼마예요?

ib-jangryo-ga eolmayeyo?

Có giảm giá dành cho nhóm không?

그룹 할인이 있어요?

keurub harini isseoyo?

Có giảm giá dành cho trẻ em không?

어린이 할인이 있어요?

eorini harini isseoyo?

Có giảm giá dành cho sinh viên không?

학생 할인이 있어요?

haksaeng harini isseoyo?

Đây là tòa nhà gì?

저건 어떤 건물이에요?

jeo-geon eotteon- keon-mu-rieyo?

Toà nhà này xây bao lâu rồi?

저 건물은 얼마나 오래 됐어요?

jeo keon-mu-reun eolmana orae dwaeh-sseoyo?

Ai đã xây dựng toà nhà này?

누가 저 건물을 지었어요?

nuga jeo keon-mu-reul jiyeosseoyo?

Tôi quan tâm đến kiến trúc.

저는 건축에 관심이 있어요.

jeoneun geon-chuge kwahnshimi isseoyo.

Tôi quan tâm đến mỹ thuật.

저는 미술에 관심이 있어요.

jeoneun misu-re kwahnshimi isseoyo.

Tôi quan tâm đến hội hoạ.

저는 그림에 관심이 있어요.

jeoneun geurime kwahnshimi isseoyo.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất