[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Sự định hướng”

Học tiếng Hàn Quốc giao tiếp chủ đề “Sự định hướng”

Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu?

여행안내소가 어디예요?

yeohaengannaeso-ga eodi-yeyo?

Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không?

도시 지도가 있어요?

doshi jido-ga isseoyo?

Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không?

여기서 호텔방을 예약할 수 있어요?

yeo-giseo hotelbangeul yeyakhal su isseoyo?

Khu phố cổ ở đâu?

구시가지는 어디예요?

kushi-gajineun eodi-yeyo?

Nhà thờ lớn ở đâu?

성당은 어디예요?

seongdangeun eodi-yeyo?

Viện bảo tàng ở đâu?

박물관은 어디예요?

bangmul-kwahneun eodi-yeyo?

Ở đâu có thể mua tem thư?

어디서 우표를 살 수 있어요?

eodi-seo upyoreul sal su isseoyo?

Ở đâu có thể mua hoa?

어디서 꽃을 살 수 있어요?

eodi-seo -ggoteul sal su isseoyo?

Ở đâu có thể mua vé tàu xe?

어디서 표를 살 수 있어요?

eodi-seo pyoreul sal su isseoyo?

Bến cảng ở đâu?

항구가 어디예요?

hangguga eodi-yeyo?

Chợ ở đâu?

시장이 어디예요?

shijangi eodi-yeyo?

Lâu đài ở đâu?

성이 어디예요?

seon-gi eodi-yeyo?

Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu?

투어는 언제 시작해요?

tu-eoneun eonje shija-khaeyo?

Khi nào phần hướng dẫn kết thúc.

투어는 언제 끝나요?

tu-eoneun eonje kkeunnayo?

Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu?

투어는 얼마나 걸려요?

tu-eoneun eolmana keollyeoyo?

Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức.

독어를 하는 가이드를 원해요.

do-georeul haneun ga-ideureul wonhaeyo.

Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý .

이태리어를 하는 가이드를 원해요.

itaeriyeoreul haneun ga-ideureul wonhaeyo.

Tô muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp.

불어를 하는 가이드를 원해요.

bu-reoreul haneun ga-ideureul wonhaeyo.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất