[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Ở trong sàn nhảy”

Học tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Ở trong sàn nhảy”

Chỗ này còn trống không?

여기 자리 비었어요?

yeo-gi jari biyeosseoyo?

Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không?

당신과 함께 앉아도 돼요?

tangshinkwah hamkke anjado dwaehyo?

Xin mời.

그럼요.

keureomyo.

Bạn thấy nhạc thế nào?

이 음악 어때요?

i eumag eottaeyo?

Hơi ồn quá.

약간 너무 시끄러워요.

yakkan neomu shikkeureowoyo.

Nhưng ban nhạc chơi rất hay.

하지만 밴드는 아주 잘 연주해요.

hajiman baendeuneun aju jal yeonjuhaeyo.

Bạn có hay tới đây không?

여기 자주 와요?

yeo-gi chaju wahyo?

Không, lần này là lần đầu.

아니요, 이번이 처음이에요.

aniyo, ibeoni cheo-eumieyo.

Tôi chưa bao giờ ở đây.

저는 여기 한번도 안 와봤어요.

jeoneun yeo-gi hanbeondo an wahbwah-sseoyo.

Bạn có nhảy không?

춤 추겠어요?

chum chugesseoyo?

Có thể tí nữa.

나중에요.

najungeyo.

Tôi nhảy không giỏi.

저는 춤을 잘 못 춰요.

jeoneun chumeul jal mot chwoyo.

Cái này dễ lắm.

아주 쉬워요.

aju shwiiwoyo.

Tôi chỉ cho bạn.

제가 보여 드릴게요.

je-ga boyeo deuril-keyo.

Không, hôm khác đi.

아니요, 다음에 할께요.

aniyo, da-eume hal-kkeyo.

Bạn đang đợi ai à?

누구를 기다려요?

nu-gureul gidaryeoyo?

Phải, bạn trai của tôi.

네, 제 남자친구요.

ne, je namjachinguyo.

Ở đằng sau kia, anh ấy đến kìa.

저기 오네요!

jeo-gi oneyo!

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất