[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Ở trong phố”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Ở trong phố”

Tôi muốn đến nhà ga.

역에 가고 싶어요.

yeo-ge ka-go shipeoyo.

Tôi muốn đến sân bay / phi trường.

공항에 가고 싶어요.

kong-hange ka-go shipeoyo.

Tôi muốn vào trung tâm.

시내에 가고 싶어요.

shinae-ye ka-go shipeoyo.

Tôi đến nhà ga như thế nào?

역에 어떻게 가요?

yeo-ge eotteohke kayo?

Tôi đến phi trường như thế nào?

공항에 어떻게 가요?

kong-hange eotteohke kayo?

Tôi vào trung tâm thành phố như thế nào?

시내에 어떻게 가요?

shinae-ye eotteohke kayo?

Tôi cần một chiếc xe tắc xi.

택시가 필요해요.

taekshi-ga pilyohaeyo.

Tôi cần một cái bản đồ thành phố.

도시 지도가 필요해요.

doshi jido-ga pilyohaeyo.

Tôi cần một khách sạn.

호텔이 필요해요.

hoteli pilyohaeyo.

Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi.

차를 빌리고 싶어요.

chareul billigo shipeoyo.

Đây là thẻ tín dụng của tôi.

제 신용카드가 여기 있어요.

je shinyonggadeuga yeo-gi isseoyo.

Đây là bằng lái xe của tôi.

제 운전면허증이 여기 있어요.

je unjeon-myeonheojeungi yeo-gi isseoyo.

Trong thành phố có gì để xem không?

시내에 볼 게 뭐가 있어요?

shinae-ye bol ke mwo-ga isseoyo?

Bạn hãy đi vào khu phố cổ.

구시가지로 가세요.

kushi-gajiro kaseyo.

Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố.

도시관광을 하세요.

doshikwahnkwahngeul haseyo.

Bạn hãy đi ra bến cảng.

항구로 가세요.

hangguro kaseyo.

Bạn hãy đi quanh bến cảng.

항구 관광 투어를 하세요.

hanggu kwahnkwahng tu-eoreul haseyo.

Ngoài ra còn có cảnh đẹp nào nữa không?

다른 흥미로운 곳들이 있어요?

dareun heungmiroun got-deu-ri isseoyo?

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất