[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Ở trong nhà”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Ở trong nhà”

Đây là nhà của chúng tôi.

우리 집이 여기 있어요.

uri jibi yeo-gi isseoyo.

Ở trên là mái nhà.

위에는 지붕이 있어요.

wiie-neun jibungi isseoyo.

Ở dưới là tầng hầm.

밑에는 지하가 있어요.

mite-neun jiha-ga isseoyo.

Ở đằng sau nhà là vườn.

집 뒤에는 정원이 있어요.

jib dwiie-neun jeongwoni isseoyo.

Trước nhà không có đường.

집 앞에는 도로가 없어요.

jib ape-neun doro-ga eop-seoyo.

Ở bên cạnh nhà có nhiều cây.

집 옆에는 나무들이 있어요.

jib yeope-neun namudeu-ri isseoyo.

Đây là căn hộ của tôi.

제 아파트가 여기 있어요.

je apateuga yeo-gi isseoyo.

Ở đây là phòng bếp và phòng tắm.

부엌과 욕실이 여기 있어요.

bu-eokkwah yokshili yeo-gi isseoyo.

Ở kia là phòng khách và phòng ngủ.

거실과 침실이 저기 있어요.

geo-shil-kwah chimshili jeo-gi isseoyo.

Cửa nhà đã khóa.

대문이 닫혀 있어요.

dae-muni dadhyeo isseoyo.

Nhưng cửa sổ còn mở.

하지만 창문들은 열려 있어요.

hajiman changmundeu-reun yeollyeo isseoyo.

Hôm nay trời nóng.

오늘은 더워요.

oneu-reun deowoyo.

Chúng tôi vào phòng khách.

우리는 거실에 가고 있어요.

urineun geo-shi-re ka-go isseoyo.

Ở kia là cái ghế sô pha và một cái ghế bành.

소파와 안락의자가 저기 있어요.

sopawah anrakyija-ga jeo-gi isseoyo.

Bạn hãy ngồi xuống đi!

앉으세요!

anjeuseyo!

Máy tính của tôi ở đó.

제 컴퓨터가 저기 있어요.

je keompyu-teo-ga jeo-gi isseoyo.

Ở kia là máy âm thanh của tôi.

제 오디오가 저기 있어요.

je odio-ga jeo-gi isseoyo.

Vô tuyến còn rất mới.

TV는 새 거 예요.

TVneun sae keo yeyo.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất