[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Ở sở thú”

Học Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Ở sở thú”

Sở thú ở kia.

동물원이 저기 있어요.

dongmulwoni jeo-gi isseoyo.

Con hươu cao cổ ở kia.

기린이 저기 있어요.

girini jeo-gi isseoyo.

Những con gấu ở đâu?

곰은 어디 있어요?

komeun eodi- isseoyo?

Nhũng con voi ở đâu?

코끼리는 어디 있어요?

kokgirineun eodi- isseoyo?

Những con rắn ở đâu?

뱀은 어디 있어요?

bae-meun eodi- isseoyo?

Những con sư tử ở đâu?

사자는 어디 있어요?

sajaneun eodi- isseoyo?

Tôi có một máy chụp ảnh.

저한테 사진기가 있어요.

jeohante sajingi-ga isseoyo.

Tôi cũng có một máy quay phim.

비디오 카메라도 있어요.

bidio kamerado isseoyo.

Pin ở đâu?

건전지가 어디 있어요?

keonjeonji-ga eodi- isseoyo?

Ở đâu có chim cánh cụt?

펭귄은 어디 있어요?

penggwiineun eodi- isseoyo?

Ở đâu có con chuột túi?

캥거루는 어디 있어요?

kaenggeoruneun eodi- isseoyo?

Ở đâu có con tê giác?

코뿔소는 어디 있어요?

koppul-soneun eodi- isseoyo?

Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

화장실은 어디 있어요?

hwah-jangshi-reun eodi- isseoyo?

Ở kia có một quán cà phê.

카페가 저기 있어요.

kape-ga jeo-gi isseoyo.

Ở kia có một quán ăn.

식당이 있어요.

shikdangi isseoyo.

Nhũng con lạc đà ở đâu?

낙타는 어디 있어요?

naktaneun eodi- isseoyo?

Nhũng con đười ươi và nhũng con ngựa vằn ở đâu?

고릴라하고 얼룩말은 어디 있어요?

korillaha-go eollungma-reun eodi- isseoyo?

Nhũng con hổ và nhũng con cá sấu ở đâu?

호랑이하고 악어는 어디 있어요?

horangiha-go a-geoneun eodi- isseoyo?

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất