[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Ở khách sạn – sự tới nơi”

Học tiếng Hàn Quốc – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề ” Ở khách sạn – sự tới nơi”

Bạn có một phòng trống không?

빈 방이 있어요?

bin bangi isseoyo?

Tôi đã đặt trước một phòng.

방을 예약했어요.

bangeul yeya-khaesseoyo.

Tên của tôi là Müller.

제 이름은 뮐러예요.

je ireumeun mwiilleoyeyo.

Tôi cần một phòng đơn.

저는 일인실이 필요해요.

jeoneun ilinshili pilyohaeyo.

Tôi cần một phòng đôi.

저는 이인실이 필요해요.

jeoneun iinshili pilyohaeyo.

Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm?

방이 하룻밤에 얼마예요?

bangi harusbame eolmayeyo?

Tôi muốn một phòng với buồng tắm.

욕실이 있는 방을 원해요.

yokshili i-nneun bangeul wonhaeyo.

Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen.

샤워기가 있는 방을 원해요.

syawo-gi-ga i-nneun bangeul wonhaeyo.

Cho tôi xem phòng được không?

방을 봐도 돼요?

bangeul bwahdo dwaehyo?

Ở đây có ga ra để xe không?

여기 차고가 있어요?

yeo-gi cha-go-ga isseoyo?

Ở đây có tủ khóa an toàn không?

여기 금고가 있어요?

yeo-gi geumko-ga isseoyo?

Ở đây có máy fax không?

여기 팩스가 있어요?

yeo-gi paekseuga isseoyo?

Tốt, tôi lấy căn phòng này.

좋아요, 이 방으로 할게요.

chowayo, i bangeuro hal-keyo.

Đây là các chìa khóa.

여기 열쇠가 있어요.

yeo-gi yeol-swehka isseoyo.

Đây là hành lý của tôi.

여기 제 짐이 있어요.

yeo-gi je jimi isseoyo.

Mấy giờ có bữa ăn sáng / điểm tâm?

몇 시에 아침식사를 줘요?

myeoch shiye achimshiksareul jwoyo?

Mấy giờ có bữa ăn trưa?

몇 시에 점심식사를 줘요?

myeoch shiye jeomshimshiksareul jwoyo?

Mấy giờ có bữa cơm chiều?

몇 시에 저녁식사를 줘요?

myeoch shiye jeonyeokshiksareul jwoyo?

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất