[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Làm việc”

Học tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Làm việc”

Bạn làm công việc gì?

직업이 뭐예요?

jikeobi mwoyeyo?

Chồng tôi có công việc là bác sĩ.

우리 남편은 의사예요.

uri nampyeoneun yisayeyo.

Tôi làm y tá nửa ngày.

저는 파트타임 간호사예요.

jeoneun pateutayim kanhosayeyo.

Chúng tôi sắp được tiền hưu trí.

우리는 곧 연금을 받을 거예요.

urineun god yeonkeumeul badeul keoyeyo.

Nhưng mà thuế cao.

하지만 세금이 많아요.

hajiman se-geumi manhayo.

Và bảo hiểm sức khoẻ cao.

그리고 건강보험이 비싸요.

keurigo keonkangboheomi bissayo.

Bạn muốn trở thành gì?

당신은 나중에 뭐가 되고 싶어요?

tangshineun najunge mwo-ga dwehko shipeoyo?

Tôi muốn thành kỹ sư.

저는 엔지니어가 되고 싶어요.

jeoneun enjiniyeo-ga dwehko shipeoyo.

Tôi muốn học ở trường đại học.

저는 대학에 가고 싶어요.

jeoneun dae-ha-ge ka-go shipeoyo.

Tôi là thực tập sinh.

저는 인턴이에요.

jeoneun inteonieyo.

Tôi không kiếm được nhiều tiền.

저는 많이 벌지 않아요.

jeoneun manhi beol-ji anhayo.

Tôi làm thực tập ở nước ngoài.

저는 외국에서 인턴을 해요.

jeoneun wehkugeseo inteoneul haeyo.

Đây là người lãnh đạo của tôi.

이분이 제 사장님이에요.

ibuni je sajang-nimieyo.

Tôi có bạn đồng nghiệp tốt.

저는 좋은 동료들이 있어요.

jeoneun choheun dongryodeu-ri isseoyo.

Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin.

우리는 늘 정오에 식당에 가요.

urineun neul jeongoe shikdange kayo.

Tôi tìm một chỗ làm.

저는 일자리를 찾고 있어요.

jeoneun il-jarireul chajko isseoyo.

Tôi thất nghiệp một năm rồi.

저는 실업자가 된 지 이미 일 년 됐어요.

jeoneun shi-reob-ja-ga dwehn ji imi il nyeon dwaeh-sseoyo.

Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá.

이 나라에는 실업자가 너무 많아요.

i narae-neun shi-reob-ja-ga neomu manhayo.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất