[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Hỏi thăm đường”

Học tiếng Hàn Quốc giao tiếp chủ đề ” Hỏi thăm đường”

Xin lỗi bạn!

실례합니다!

shillye-hamnida!

Bạn giúp tôi được không?

좀 도와주시겠어요?

jom dowah-jushikesseoyo?

Ở đâu có quán ăn ngon không?

여기 좋은 식당이 어디 있어요?

yeo-gi choheun shikdangi eodi- isseoyo?

Bạn rẽ trái góc đó.

저 코너에서 좌회전 하세요.

jeo koneo-yeseo jwahhweh-jeon haseyo.

Rồi bạn đi thẳng một đoạn.

그런 다음 한참을 직진 하세요.

keureon da-eum han-chameul jikjin haseyo.

Rồi bạn rẽ phải đi một trăm mét nữa.

그런 다음 오른쪽으로 백 미터 가세요.

keureon da-eum oreun-cho-geuro baeng miteo kaseyo.

Bạn cũng có thể đón xe buýt.

버스를 타도 돼요.

beoseureul tado dwaehyo.

Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn.

전철을 타도 돼요.

jeon-cheo-reul tado dwaehyo.

Bạn cũng có thể đi theo sau tôi.

제 차를 따라와도 돼요.

je chareul ttarawahdo dwaehyo.

Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào?

축구장에 어떻게 가요?

chukku-change eotteohke kayo?

Bạn đi qua cầu!

다리를 건너세요!

darireul keonneoseyo!

Bạn đi qua đường hầm!

터널을 지나세요!

teoneo-reul chinaseyo!

Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba.

세 번째 신호등이 나올 때까지 가세요.

se beon-chae shinhodeungi naol ttaekkaji kaseyo.

Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất.

그런 다음 오른쪽에 처음 길로 들어가세요.

keureon da-eum oreun-cho-ge cheo-eum gillo deu-reo-gaseyo.

Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo.

그런 다음 직진해서 다음 사거리를 지나세요.

keureon da-eum jikjinhaeseo da-eum sa-georireul chinaseyo.

Xin lỗi, tôi đến sân bay như thế nào?

죄송하지만 공항에 어떻게 가요?

jwehsong-hajiman gong-hange eotteohke kayo?

Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm.

지하철을 타는 것이 가장 좋아요.

jihacheo-reul taneun geo-shi kajang chowayo.

Bạn hãy đi đến trạm cuối.

그냥 마지막 역에서 내리세요.

keunyang majimag yeo-geseo naeriseyo.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất