[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Hoạt động khi nghỉ hè”

Học tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Hoạt động khi nghỉ hè”

Bờ biển có sạch không?

해변이 깨끗해요?

haebyeoni kkaekkeuthaeyo?

Có thể tắm ở đó không?

거기서 수영할 수 있어요?

keo-giseo suyeong-hal su isseoyo?

Tắm ở đó không nguy hiểm sao?

거기서 수영하는 것이 안 위험해요?

keo-giseo suyeong-haneun geo-shi an wiiheomhaeyo?

Ở đây có thể thuê ô che nắng không?

여기서 파라솔을 빌릴 수 있어요?

yeo-giseo paraso-reul billil su isseoyo?

Ở đây có thể thuê ghế võng không?

여기서 일광욕 의자를 빌릴 수 있어요?

yeo-giseo il-kwahngyok yijareul billil su isseoyo?

Ở đây có thể thuê thuyền không?

여기서 보트를 빌릴 수 있어요?

yeo-giseo boteureul billil su isseoyo?

Tôi rất muốn lướt sóng.

저는 파도타기를 하고 싶어요.

jeoneun padotagireul ha-go shipeoyo.

Tôi rất muốn lặn.

저는 잠수를 하고 싶어요.

jeoneun jamsureul ha-go shipeoyo.

Tôi rất muốn lướt ván.

저는 수상스키를 타고 싶어요.

jeoneun susangseugireul ta-go shipeoyo.

Có thể thuê một ván lướt sóng không?

서핑보드를 빌릴 수 있어요?

seopingbodeureul billil su isseoyo?

Có thể thuê đồ lặn dưới nước không?

잠수장비를 빌릴 수 있어요?

jamsu-changbireul billil su isseoyo?

Có thể thuê ván lướt không?

수상스키를 빌릴 수 있어요?

susangseugireul billil su isseoyo?

Tôi là người mới tập môn này.

저는 아직 초보자예요.

jeoneun ajik chobojayeyo.

Tôi hạng trung bình.

저는 중급이에요.

jeoneun junggeubieyo.

Tôi có quen với môn này.

저는 그걸 꽤 잘해요.

jeoneun geugeol kkwaeh jarhaeyo.

Thang kéo trượt tuyết ở đâu?

스키 리프트가 어디 있어요?

seugi ripeu-teuga eodi- isseoyo?

Bạn có mang đồ trượt tuyết theo không?

스키장비가 있어요?

seugijangbi-ga isseoyo?

Bạn có mang giày trượt tuyết theo không?

스키 신발이 있어요?

seugi shinbari isseoyo?

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất