[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Dọn dẹp nhà”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp “Dọn dẹp nhà”

Hôm nay là thứ bảy.

오늘은 토요일이에요.

oneu-reun toyoilieyo.

Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi.

우리는 오늘 시간이 있어요.

urineun oneul shi-gani isseoyo.

Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà.

우리는 오늘 아파트를 청소하고 있어요.

urineun oneurapateureul cheongsoha-go isseoyo.

Tôi lau phòng tắm.

저는 화장실을 청소하고 있어요.

jeoneun hwah-jangshi-reul cheongsoha-go isseoyo.

Chồng tôi rửa xe hơi.

제 남편은 세차하고 있어요.

je nampyeoneun sechaha-go isseoyo.

Trẻ con lau xe đạp.

아이들은 자전거를 닦고 있어요.

a-ideu-reun chajeonkeoreul dakkko isseoyo.

Bà tưới hoa.

할머니는 꽃에 물을 주고 계세요.

halmeonineun -ggote mu-reul ju-go kyeseyo.

Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em.

아이들은 아이들의 방을 치우고 있어요.

a-ideu-reun a-ideulye bangeul chi-u-go isseoyo.

Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy.

제 남편은 자기의 책상을 정리하고 있어요.

je nampyeoneun jagiye chaeksangeul jeongriha-go isseoyo.

Tôi cho quần áo vào máy giặt.

저는 빨래를 세탁기에 넣고 있어요.

jeoneun ppallaereul setakgie neohko isseoyo.

Tôi phơi quần áo.

저는 빨래를 널고 있어요.

jeoneun ppallaereul neol-ko isseoyo.

Tôi là / ủi quần áo.

저는 다림질을 하고 있어요.

jeoneun darimji-reul ha-go isseoyo.

Cửa sổ bẩn.

창문들이 더러워요.

changmundeu-ri deoreowoyo.

Nền nhà bẩn.

바닥이 더러워요.

badagi deoreowoyo.

Bát đĩa bẩn.

그릇들이 더러워요.

keureut-deu-ri deoreowoyo.

Ai lau cửa sổ?

누가 창문을 닦아요?

nuga changmuneul dakkayo?

Ai hút bụi?

누가 청소기를 돌려요?

nuga cheongso-gireul dollyeoyo?

Ai rửa bát đĩa?

누가 설거지를 해요?

nuga seol-keojireul haeyo?

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất