[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề ” Đọc và viết”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề ” Đọc và viết”

Tôi đọc. 저는 읽어요.

jeoneun ilgeoyo.

Tôi đọc một chữ cái. 저는 글자를 읽어요.

jeoneun geul-jareurilgeoyo.

Tôi đọc một từ. 저는 단어를 읽어요.

jeoneun daneoreurilgeoyo.

Tôi đọc một câu. 저는 문장을 읽어요.

jeoneun munjangeurilgeoyo.

Tôi đọc một lá thư. 저는 편지를 읽어요.

jeoneun pyeonjireurilgeoyo.

Tôi đọc một quyển sách. 저는 책을 읽어요.

jeoneun chae-geurilgeoyo.

Tôi đọc. 저는 읽어요.

jeoneun ilgeoyo.

Bạn đọc. 당신은 읽어요.

tangshineun ilgeoyo.

Anh ấy đọc. 그는 읽어요.

keuneun ilgeoyo.

Tôi viết. 저는 써요.

jeoneun sseoyo.

Tôi viết một chữ cái. 저는 글자를 써요.

jeoneun geul-jareul sseoyo.

Tôi viết một từ. 저는 단어를 써요.

jeoneun daneoreul sseoyo.

Tôi viết một câu. 저는 문장을 써요.

jeoneun munjangeul sseoyo.

Tôi viết một lá thư. 저는 글자를 써요.

jeoneun geul-jareul sseoyo.

Tôi viết một quyển sách. 저는 책을 써요.

jeoneun chae-geul sseoyo.

Tôi viết. 저는 써요.

jeoneun sseoyo.

Bạn viết. 당신은 써요.

tangshineun sseoyo.

Anh ấy viết. 그는 써요.

keuneun sseoyo.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất