[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Đồ uống”

Học tiếng Hàn Quốc – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Đồ uống”

Tôi uống chè / trà.

저는 차를 마셔요.

jeoneun chareul masyeoyo.

Tôi uống cà phê.

저는 커피를 마셔요.

jeoneun geopireul masyeoyo.

Tôi uống nước khoáng.

저는 생수를 마셔요.

jeoneun saengsureul masyeoyo.

Bạn uống chè / trà với chanh không?

당신은 차에 레몬을 넣어 마셔요?

tangshineun chae remoneul neoheo masyeoyo?

Bạn có uống cà phê với đường không?

당신은 커피에 설탕을 넣어 마셔요?

tangshineun geopie seol-tangeul neoheo masyeoyo?

Bạn có uống nước với đá không?

당신은 물에 얼음을 넣어 마셔요?

tangshineun mu-re eo-reumeul neoheo masyeoyo?

Ở đây có buổi tiệc.

여기 파티가 있어요.

yeo-gi pati-ga isseoyo.

Mọi người uống rượu sâm banh.

사람들은 샴페인을 마셔요.

saramdeu-reun syampe-ineul masyeoyo.

Mọi người uống rượu vang và bia.

사람들은 와인과 맥주를 마셔요.

saramdeu-reun wahinkwah maekjureul masyeoyo.

Bạn có uống rượu cồn không?

당신은 술을 마셔요?

tangshineun su-reul masyeoyo?

Bạn có uống rượu uýt-ky không?

당신은 위스키를 마셔요?

tangshineun wiiseugireul masyeoyo?

Bạn có uống cô la với rượu rum không?

당신은 콜라에 럼주를 넣어 마셔요?

tangshineun gollae reomjureul neoheo masyeoyo?

Tôi không thích rượu sâm banh.

저는 샴페인을 안 좋아해요.

jeoneun syampe-ineuran chowahaeyo.

Tôi không thích rượu vang.

저는 와인을 안 좋아해요.

jeoneun wahineuran chowahaeyo.

Tôi không thích bia.

저는 맥주를 안 좋아해요.

jeoneun maekjureuran chowahaeyo.

Em bé thích sữa.

아기가 우유를 좋아해요.

agi-ga uyureul chowahaeyo.

Đứa trẻ thích cacao và nước táo.

아이가 코코아와 사과주스를 좋아해요.

a-i-ga kogo-wawah sakwah-juseureul chowahaeyo.

Bà ấy thích nước cam và nước bưởi.

여자가 오렌지와 자몽주스를 좋아해요.

yeoja-ga orenjiwah jamongjuseureul chowahaeyo.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất