[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Cuộc nói chuyện nhỏ 3″

Học tiếng Hàn Quốc – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Cuộc nói chuyện nhỏ 3″

Bạn có hút thuốc không?

담배 피워요?

dambae piwoyo?

Hồi xưa thì có.

전에는요.

jeone-neunyo.

Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa.

하지만 지금은 더 이상 안 피워요.

hajiman chigeumeun teo isang an piwoyo.

Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc?

제가 담배를 피우면 방해가 돼요?

je-ga dambaereul pi-umyeon bang-hae-ga dwaehyo?

Không đâu.

아니요, 절대 아니에요.

aniyo, jeoldae anieyo.

Cái đó không làm phiền tôi.

그건 저에게 방해가 안 돼요.

keugeon jeoe-ge bang-hae-ga an dwaehyo.

Bạn có uống gì không?

뭘 마시겠어요?

mwol mashikesseoyo?

Một cốc Cognac nhé?

브랜디요?

beuraendiyo?

Không, bia thì thích hơn.

아니요, 맥주가 낫겠어요.

aniyo, maekjuga natkesseoyo.

Bạn có đi lại nhiều không?

여행을 많이 해요?

yeohaengeul manhi haeyo?

Có, đa số là đi công tác.

네, 대부분 출장 여행 들이에요.

ne, daebubun chul-jang yeohaeng deu-rieyo.

Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch.

하지만 지금은 휴가 중이에요.

hajiman chigeumeun hyuga jungiyeyo.

Trời nóng quá!

너무 더워요!

neomu deowoyo!

Vâng, hôm nay nóng thật.

네, 오늘은 정말 더워요.

ne, oneu-reun cheongmal deowoyo.

Chúng ta đi ra ban công đi.

발코니로 나가요.

bal-goniro na-gayo.

Ngày mai ở đây có một buổi tiệc.

내일은 여기서 파티가 있어요.

nae-i-reun yeo-giseo pati-ga isseoyo.

Các bạn cũng đến chứ?

당신도 와요?

tangshindo wahyo?

Có, chúng tôi cũng được mời.

네, 우리도 초대 받았어요.

ne, urido chodae badasseoyo.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất