[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề ” Cuộc hẹn”

Học tiếng Hàn Quốc – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề ” Cuộc hẹn”

Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à?

버스를 놓쳤어요?

beoseureul nohchyeosseoyo?

Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi.

당신을 삼십 분동안 기다렸어요.

tangshineul samshib bundongan gidaryeosseoyo.

Bạn không mang theo điện thoại di động sao?

핸드폰을 안 가지고 있어요?

haendeuponeuran gajigo isseoyo?

Lần sau hãy đến đúng giờ nhé!

다음에는 시간 맞춰서 와요!

da-eume-neun shi-gan majchwoseo wahyo!

Lần sau lấy xe tắc xi đi nhé!

다음에는 택시 타고 와요!

da-eume-neun taekshi ta-go wahyo!

Lần sau nhớ mang theo một cái ô / dù!

다음에는 우산을 가지고 가요!

da-eume-neun usaneul kajigo kayo!

Ngày mai tôi được nghỉ.

저 내일 쉬는 날이에요.

jeo nae-il shwiineun narieyo.

Ngày mai chúng ta có gặp nhau không?

우리 내일 만날까요?

uri nae-il mannal-kkayo?

Xin lỗi nhé, ngày mai tôi không rảnh rỗi.

미안하지만, 저는 내일 안 돼요.

mianhajiman, jeoneun nae-iran dwaehyo.

Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa?

이번 주말에 벌써 계획이 있어요?

ibeon juma-re beol-sseo kyehwehgi isseoyo?

Hay bạn đã có hẹn rồi?

아니면 벌써 약속이 있어요?

animyeon beol-sseo yakso-gi isseoyo?

Tôi đề nghị, chúng ta gặp nhau vào cuối tuần.

이번 주말에 만났으면 해요.

ibeon juma-re mannasseumyeon haeyo.

Chúng ta đi dã ngoại không?

우리 소풍 갈까요?

uri sopung kal-kkayo?

Chúng ta ra bờ biển không?

우리 해변에 갈까요?

uri haebyeone kal-kkayo?

Chúng ta đi lên núi không?

우리 산에 갈까요?

uri sane kal-kkayo?

Tôi đón bạn ở văn phòng nhé.

사무실에서 픽업할게요.

samushi-reseo pikeobhal-keyo.

Tôi đón bạn ở nhà.

집에서 픽업할게요.

jibeseo pikeobhal-keyo.

Tôi đón bạn ở bến / trạm xe buýt.

버스 정류장에서 픽업 할게요.

beoseu jeongryu-changeseo pikeob hal-keyo.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất