[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Câu nói chuyện nhỏ 1″

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Câu nói chuyện nhỏ 1″

Xin bạn hãy tự nhiên.

편하게 계세요!

pyeonha-ge kyeseyo!

Bạn hãy coi như là ở nhà.

집처럼 편하게 계세요!

jibcheoreom pyeonha-ge kyeseyo!

Bạn muốn uống gì?

뭘 마시고 싶어요?

mwol mashigo shipeoyo?

Bạn có thích nhạc không?

음악을 좋아해요?

euma-geul chowahaeyo?

Tôi thích nhạc cổ điển.

저는 클래식 음악을 좋아해요.

jeoneun geu-llaeshik euma-geul chowahaeyo.

Đây là các đĩa CD của tôi.

이게 제 CD들이에요.

ike je CDdeu-rieyo.

Bạn có chơi nhạc cụ không?

악기를 연주해요?

akgireul yeonjuhaeyo?

Đây là đàn ghi-ta của tôi.

이게 제 기타예요.

ike je gitayeyo.

Bạn có thích hát không?

노래부르기를 좋아해요?

noraebureugireul chowahaeyo?

Bạn có con chưa?

아이들이 있어요?

a-ideu-ri isseoyo?

Bạn có chó không?

개가 있어요?

kae-ga isseoyo?

Bạn có mèo không?

고양이가 있어요?

koyangi-ga isseoyo?

Đây là những quyển sách của tôi.

이게 제 책들이에요.

ike je chaekdeu-rieyo.

Tôi đang đọc quyển sách này.

저는 지금 이 책을 읽고 있어요.

jeoneun chigeum i chae-geurilggo isseoyo.

Bạn có thích đọc không?

뭘 읽는 걸 좋아해요?

mwol ilgneun geol chowahaeyo?

Bạn có thích đi nghe hòa nhạc / xem biểu diễn ca nhạc không?

콘서트 가는 걸 좋아해요?

konseoteu ganeun geol chowahaeyo?

Bạn có thích đi xem / coi kịch không?

극장 가는 걸 좋아해요?

keukjang ganeun geol chowahaeyo?

Bạn thích đi xem nhạc kịch / ôpêra không?

오페라 가는 걸 좋아해요?

opera ganeun geol chowahaeyo?

 

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất