[Tiếng Hàn gaio tiếp] – Các loại Số trong tiếng Hàn

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp về các loại số

Số vòng – Số bội

 Dung lượng – số lượng

Năm

 Lần kỷ niệm

 Phép tính

Số tiền

 

 Tự học Hàn Việt

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất