[Tiếng Hàn cơ bản] – Mẫu câu 06: “Việc..là sự thật/đúng là..”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn cơ bản mẫu câu 6: …것은 사실이다 : Việc …là sự thật/ Đúng là…

 

 Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất