[Tiếng Hàn cơ bản] Mẫu câu 05 “Hình như..”

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn  V/A~(ㄴ/는/(으)ㄹ) 것 같다/듯 하다 (Hình như…)

 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất