[Tiếng Hàn cơ bản] Mẫu câu 04 “Giống như, trông gống như”

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu tiếng Hàn cơ bản  Danh từ + 같이/처럼 (giống như + danh từ) và Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ)

**Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ)

 

Tự học Hàn Việt

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất