[Tiếng Hàn cơ bản] – Mẫu câu 02 “đang trên đường đi/về…thì”

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản mẫu câu 2: …(에/에서) 가는/오는 길에 (đang trên đường đi/về…thì)

Bài tập 1: Hãy dịch các câu sau đây ra tiếng Việt

  1. 집에 가는 길에 책을 살까요?

Trên đường về nhà chúng ta mua sách nhé?

Bài tập 2: Hãy dịch các câu sau sang tiếng Hàn
1. Có phải anh đang trên đường tới sân bay không?
공항에 가는 길이세요?

2. Không, tôi đang trên đường tới văn phòng.

아니오, 사무실에 가는 길이에요.

3. Chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện.

우리 병원에 가는 길이에요.

4. Anh có thể gửi giúp bức thư này cho tôi trên đường tới trường được không?

학교에 가는 길에 이 편지를 보내 주세요!

5. Trên đường đi hãy ghé vào cửa hàng bách hóa.

가는 길에 백화점에 들르세요!

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất