[Tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động] – Bài 2 “수 를 셋 니 다”

Học tiếng Hàn Quốc “Tài liệu cho người xuất khẩu lao động Hàn Quốc”

2

 

?          0 ()

?          1 ()

?          2 ()

?                    3 ()

 

Ở hàn quốc, khi đếm thường vừa đếm số vừa gập ngón tay lại theo đó trước khi đếm người ta xòe hết các ngón tay ra và khi đếm 1 (하 니) thi người ta gập 1 ngón lại; tương tự như thế, nếu đếm 2 (둘) hoặc 3 (셋) , 4 (넷), 5 (다 섯), 6 (여 섯), 7(일 곱), 8 (여 덟), 9(아 홉), 10 (열) thì gập 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ngón lại

따 라 하 세 요!  Hãy làm theo

Hiện nay ở Hàn Quốc đang sử dụng ca 2 số từ để đếm/ tính là: số từ số lượng gốc chữ Hán ( hệ Hán –Hàn) và số từ số lượng gốc Hàn ( hệ thuần hàn) Hãy xem bảng dưới đây:

 

Số

Hệ Hán- Hàn

Hệ thuần Hàn

1

하 나(한 + D.từ ) đơn vị

2

둘 (둘 +D.từ) đơn vị

3

셋 (세 + d. Từ) đơn vị

4

넷 (네 + d. Từ) đơn vị

5

다 섯

6

여 섯

7

일 곱

8

여 덟

9

아 홉

10

11

십 일

열 하 나 (열 한 + d.từ) đơn vị

12

십 이

열 둘 ( 열 둘 + d. Từ) đơn vị

13

십 삼

열 셋 (열 셋 + d. Từ) đơn vị

14

심 사

열 넷 (열 넷 + d.từ) đơn vị

15

십 오

열 다 섯

20

이 십

스 물 (스 무 + d.từ) đơn vị

30

삼 십

서 른

40

사 십

마 흔

50

오 십

60

육 십

예 순

70

칠 십

일 흔

80

팔 십

여 든

90

구 십

아 흔

100

1.000

10.000

100.000

십 만

1.000.000

백 만

10.000.000

천 만

100.000.000

 

: Số đếm và đơn vị đếm/ tính:

Số từ số lượng Hán – Hàn: Nhất, nhị, tam, tứ ,….vv.. như ở Việt Nam, chủ yếu sử dụng khi tính/ đếm thời gian ngày, tháng, năm, phút và giây, tính/ đếm đồng tiền, độ dài (mm, cm………………km), trọng lượng (g, kg…….), dung tích (lít), số điện thoại v.v..

  • Nói ngày, tháng, năm

-         Khi nói đến thời gian, người Hàn Quốc bao giờ cũng nói theo thứ tự ngược lại với Việt Nam ( Nói năm – Tháng – Ngày)

 

예:  1945 년 8 윌 15 일 ( 천 구 벡 사 십 오 년 팔 윌 십 오 일)

5 윌 19 일 ( 오 윌 십 구 일)

  • Nói thời gian phút giây ( khi hỏi giờ):

- Khi nói đến giờ giấc thì dùng ca loại số đếm (Hán –Hàn) và ( thuần hàn), trong đó: Nói giờ thì dùng số thuần Hàn, nói phút hoặc giây thì dùng số Hán – Hàn.

예: 13 시 25 분 ( 열 세 시 십 오 분): 13h 25 phút

 

  • Tính, đếm tiền

예: 1250 원 ( 천 이 백 오 십 원) 1250 won

 

  • Tính, đếm đọ dài, trọng lượng:

예: 300 그 램 ( 삼 백 그 램)                                   300 gram

150 미 터  ( 백오 십 미 터)                               150 m

200 킬 로 미 터( 이 백 킬 로 미 터)               200km

100 리 터 ( 백 리 터)                                        100 lít

 

Loại số từ số lượng thuần Hàn như ở Việt nam là một, hai, ba, bốn,..chủ yếu được ghép với danh từ đơn vị tính/ đếm người và đồ vật, giờ (thời gian) tuổi dùng tính/ đếm được sử dụng với số đếm hệ thuần – hàn trong các trường hợp sau:

  • Đếm người, đồ vật:

예:       두 명:             2 người

아 홉 개:        9 quả (táo)

다 섯 병:        5 bình (rượu)

세 권:             3 cuốn (sách)

  • Nói thời gian (giờ)

예:       열 두 시         12 giờ

열 섯 시         6 giờ

  • Tính/ đếm tuổi ( khi nói tuổi của người)

예:       저 는 스 무 살 입 니 다: Tôi 20 tuổi

 

장: Trang/tờ (sách, tranh) 권: Quyển/ cuốn (sách, vở)
병: Chai/ lọ/ bình (sữa, bia……) 개: Cái (khăn, nón)/ quả (cam /táo…)
마 리: Con ( động vật, con tem) 그 루: Cây (gốc cây)
자루: Cây (bút chì) 사 람/ 명 분:  Người/ vị
대: Chiếc ( ô tô, xe taxi ………………………..

 

  • Vận dụng nói thời gian dùng số đếm hệ 1 để nói ngày, tháng.

- Người hàn Quốc dùng số đếm hệ 1 để nói ngày, tháng.

- Khi hỏi ngày, tháng người ta dùng   hoặc  để hỏi

 일                   Tháng 1                                  칠월                Tháng 7

이월                Tháng 2                                  팔월                Tháng 8         

삼월                Tháng 3                                  구월                Tháng 9

사월                Tháng 4                                  시월                Tháng 10

오월                Tháng 5                                  십일월           Tháng 11

유월                Tháng 6                                  십이월          Tháng 12

 

오 일:             Ngày mồng 5                         이 십 오 일:   Ngày 25

십 이:             Ngày mồng 10                       이 십 팔:        ngày 28

십 삼 일:        Ngày 13                                 삼 십 일 :       Ngày 30

 

예: 오 늘 은 며 칠 입 니 까?                                   Hôm nay là ngày bao nhiêu?

오 늘 은 삼 원  이 십  육 일 입 니 다:            Hôm nay là ngày 20 tháng 3

  • Vận dụng nói thứ trong tuần

월 요 일   Thứ hai

화 요 일   Thứ ba

수 요 일   Thứ tư

목 요 일   Thứ năm

금 요 일   Thứ sáu

토 요 일   Thứ bẩy

일 요 일   Chủ nhật

평 일         Ngày thường trong tuần

휴 일         Ngày nghỉ

예: 오 늘 은 무 슨 요 일 입 니 까?            Hôm nay là thứ mấy?

오 늘 은 화 요 일 입 니 다                    Hôm nay là thứ ba

  • : Ngữ pháp cơ bản

Câu tiếng Hàn Quốc chủ yếu được cấu tạo bởi 5 loại từ chính ( danh từ, động từ, tính từ, phó từ ) đóng các vai trò là chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ , bổ ngữ, định ngữ trong câu và chúng liên kết với nhau tạo thành câu văn bởi các trợ từ.

 

1. -  Danh từ: Là những từ chỉ người hoặc chỉ vật

            :                   Bố                              종 명 서:                    Chưng minh thư

어 머 니:                    Mẹ                              여 권:                         Hộ chiếu

시 장:                         Chợ                             교 과 서:                    Sách giáo khoa

남 자:                         Người đàn ông          책 상                           cái bàn

회 사                          Công ty                      의 자                           Cái ghế

학 생                          Học sinh                    가 방                           cái túi, cái cặp

연 수 생                     Thực tập sinh                        문                                Cái (cửa)

의 사                          Bác sỹ                                    집                                Cái nhà

선 생 님                     Giáo viên                   구 두                           đôi giầy

신 문                          Tờ báo                        택 시                           (xe) taxi

잡 지                          Tạp chí                       버 스                           xe buýt

책                                Quyển sách               지 하 철                     Tàu điện ngầm

2. -  Đại từ: Là những từ có thể thay thế cho danh từ, số từ như:

나:                  Tôi                                          저        em ( tôi)

그 들              Họ/ chúng nó                                    그        Anh ấy/ chị ấy

우 리              Chúng tôi                               당 신   Anh, chị

이 것              Cái này                                   여 기   đây

저 것              Cái kia                                    저 기   ở đằng kia

3. – Động từ: Là những từ chỉ hành động của chủ ngữ trong câu. Dạng cơ bản của tất cả các động từ đó đều kết thúc bằng âm ; khi lược bỏ âm đi thì chỉ còn lại thân động từ ( hoặc gọi là  ngữ căn)

Thông thường thì thân động từ không thay đổi, nhưng đuôi động từ thì thay đổi theo dạng của câu văn.

 

:                              쓰 다               Viết                                         자 다:             ngủ

읽 다               đọc                                          먹 다               ăn

공 부 하 다    Học                                         듣 다               nghe

말 하 다         Nói                                          보 다               nhìn, xem

마 시 다         Uống                                       사 다               mua

기 다 리 다    đợi                                          일 하 다         làm việc

가 르 지 다    dạy                                          가 다               đi

 

 

4. - Tính từ: Là những từ chỉ tính chất, trạng thái của sự vật, sự việc trong câu.

예:       가 깝 다:        Gần                                        빠 르 다:        Nhanh

멀 다:             Xa                                           느 리 다         Chậm

많 다              Nhiều                                     쉽 다               dễ

적 다              ít                                              어 렵 다         Khó

덥 다              Nóng                                       좋 다               Tốt

촙 다              Lạnh                                       나 쁘 다         Xấu

싸 다              rẻ                                             바 쁘 다         Bận rộn

비 싸 다         Đắt                                          한 가 하 다    Rỗi rãi

시 끄 럽 다    ồn ào                                      크 다               To/ lớn

조 용 하 다    yên tĩnh                                  작 다               nhỏ/ bé

예쁘다           đẹp                                          깨끗하다      Sạch sẽ

Tính từ khi đi trước danh từ và đóng vai trò định ngữ cho danh từ

깨 끗 한 방                Căn phòng sạch sẽ

따 끗 한 아 침           Buổi sáng ấm áp

예 쁜 여 자                Cô gái xinh đẹp

 

5. Phó từ: Là những từ bổ nghĩa cho động từ trong câu

빨 리 갑 니 다                       Đi nhanh

깨 끗 이 청 소 합 니 다       Làm vệ sinh sạch sẽ

정 확 히 씁 니 다

Phó từ bổ nghĩa cho động từ nào thì luôn đứng trước động từ đó

빨 리 하 십 시 요                 Làm nhanh lên

다 시 만 닙 시 다                 hẹn gặp lại

- Trong một câu mà có đủ cả chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ thì cấu trúc thường là : CN + Bổ ngữ + Vị ngữ ( động từ bao giờ cũng ở cuối cùng)

 

예:       나 는 학 교 에 갑 니 다:                              Tôi đi đến trường

나 는 섬 심 을 먹 었 습 니 다                    Tôi ăn trưa rồi

나 는 사 과 를 아 주 좋 아 합 니 다          Tôi rất thích táo

 

: Luyện tập viết

1. Viết số điếm phù hợp với đơn vị tính/ đếm của danh từ

 

 

Người

Con mèo

Quyển sách

Chiếc tem

Chai bia

Bút chì

Ô tô

Cây xanh

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

6

               

7

               

8

               

9

               

10

               

….

               

20

               

30

               

40

               

….

               

100

               

1.000

               

10.000

               

2. Hãy viết các số từ sau bằng chữ Hàn ( theo mẫu)

 

7,200

 

a, 1,000 원      → ………………………………………………………………….

b, 120, 900     → ………………………………………………………………….

c,  3 월 17 일 → ………………………………………………………………….

d, 5 시 30 분  → ………………………………………………………………….

e, 6 번 버 스  → ………………………………………………………………….

f,  7 시 35 분 → ………………………………………………………………….

g,  사 람 2 명 → ………………………………………………………………….

g,  맥 주 3 병 → ………………………………………………………………….

i,   기 계 2 대 → ………………………………………………………………….

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất