[Tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động] – 제 9 과 어 디 에 가 십 니 까?

Học tiếng Hàn “Tài liệu dành cho người xuất khẩu lao động Hàn Quốc”

9

?

1,  가:       어 디 에  가 십 니 까?

나:       회 사 에  갑 니 다.

2,  가:       날 마 다 운 동 을   하 십 니 까?

나:       아 니 오, 주 말 에 만  합 니 다.

: Ngữ pháp

  • (으) 시: Dùng trong cách nói tôn kính

Nó được sử dụng khi nói với người lớn tuổi hơn hay cấp trên, nó được chia với thân động từ.

- Nếu tận cùng động từ là nguyên âm thì dùng ‘시’

- Nếu tận cùng của thân động từ là phụ âm thì dùng ‘으 시’

 

Dạng cơ sở

Dạng câu trần thuật

가 다 가 + 시 + ㅂ 니 다 → 가 십 니 다
읽 다 읽 + 으 시 ㅂ 니 다 → 읽 으 십 니 다.

:

 

예:       어 머 니가 사 진 을 보 십 니 다.              Mẹ xem ảnh

선 생 님 이  책 을 읽 으 십 니 다. Thầy giáo đọc sách

다 시 전 화 하 십 시 오                               Hãy gọi điện thoại lại

: Luyện tập viết:

  • < >

Hãy viết các động từ sau dưới dạng đề cao (theo mẫu)

갑 니 다 → 가 십 니 다

 

 

보 기:

 

1, 옵 니 다     → ………………………………………………………………

2, 씁 니 다    → ………………………………………………………………

3, 웃 습 니 다→ ………………………………………………………………

4, 있 습 니 다→ ………………………………………………………………

5, 먹 습 니 다→ ………………………………………………………………

 

  • < >  

         Hãy hoàn thành các câu (theo mẫu):

선 생 님 ……………(웃 다)

→ 선 생 님 께 서 웃 으 십 니 다

 

 

:

 

 

1, 선 생 님 께 서 ……………………………………( 가 르 치 다)

2, 머 님 께 서  텔 레 비 전 을 …………………………(보 다)

3, 버 님 께 서  신 문 을 ………………………………..(읽 다)

4, 아 버 지 께 서 방 에 서 ………………………………(자 다)

5, 부 모 님 께 서 고 향 에………………………………..(있 다)

 

  • < >  

Hãy viết thành các câu văn dưới dạng đề cao chủ ngữ (theo mẫu):

가:  어 디 에 가 십 니 까?

나:  집 에 갑 니 다

 

 

보 기:

 

 

1, 가: ………………………………………………………………………………

나: 학 교 에 서 한 국 말 을  배 웁 니 다.

2, 가: ………………………………………………………………………………

나: 닐 마 다  시 간 잡 니 다.

3,  가: ………………………………………………………………………………

나: 친 구 하 고 영 화 를 봅 니 다

4,  가: ………………………………………………………………………………

나: 보 통 아 침 에 8 시 에 먹 습 니 다

5,  가: ………………………………………………………………………………

나: 하 루 에 커 피 를 다 섯 잔 마 십 니 다.

 

         Hãy liên kết các từ sau thành những câu văn:

(동 생), (할 아 버 지), (이), (께 서), (잡 니 다), (주 무 십 니 다).

1,…………………………………………………………………………………

2,…………………………………………………………………………………

(아 이), (어 른), (께 서), (가), (먹 습 니 다), (드 십 니 다).

1,…………………………………………………………………………………

2,…………………………………………………………………………………

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất