Thông báo kết quả cuối khóa – Lớp sơ cấp (Khóa 17/09/2014)

Đầu tiên hoan nghênh tinh thần làm bài của bạn Hongnhung Nguyen, nộp bài sớm nhất cả lớp, tuy nhiên, do không theo khóa học từ đầu,

mà chỉ tham gia 3 buổi cuối nên điểm của bạn còn chưa cao. Tiếp theo tuyên dương “phong độ” của bạn Pham Hue, tiếp tục giữa vị trí thủ khoa. Khóa này

mặc dù bạn cũng chỉ tham gia mấy buổi cuối. Bạn Bùi Đăng Cường bài làm lần này có sự cố gắng không hề nhẹ ^^. Bạn Ngay Tro Ve, Thy, Mai cũng đã rất cố gắng để hoàn thành tốt bài viết

Sau đây là kết quả theo thứ tự từ cao xuống thấp:

1. Phạm Huệ: 82/100
2. Cường: 70/100
3. NguyenViet Phương: 65/100
4. Ngày Trở Về: 63/100
5. Mai Nguyen: 50/100 = Anhthi Le
6. Đỗ Hoa: 41/100
7. Toàn Shinoda: 32/100
8. Đắng Cay Chua Chát: 0/100 (không nhận được bài:((((((

Như mình đã thông báo, bạn nào đạt 90 điểm sẽ được học 1 khóa miễn phí tiếp theo, tuy nhiên không ai đạt điều kiện này. Vì vậy, mình sẽ chọn bạn có số điểm cao nhất là bạn Phạm Huệ. Bạn sẽ được tham gia khóa học sơ cấp khai giảng 17/10, học vào các tối 2-4-6 (20h h Việt Nam). Trong trường hợp không tham gia được, không được chuyển cho người khác ^^.

Tối nay đề nghị các bạn có mặt đầy đủ để cả lớp chữa bài và liên hoan chia tay, chia chân nhé:)

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất