Thành ngữ “Việc khó nhất trên thế gian”

세상에서 가장 어려운 일은 - Việc khó nhất trên thế gian

세상에서 가장 어려운 일은 
사람이 사람을 대하는 것보다 상대방의 마음을 얻는일 아니려나?
각각의 얼굴만큼 다양한 각양각색의 마음들-
지금 순간에도 수만가지의 생각이 떠오르는데-
그 바람같은 마음이 머물게 한다는건 정말 어려운 것

Phải chăng việc khó nhất trên đời
Không phải là chuyện cư xử
Mà là việc lấy được lòng người?
Cũng giống như mỗi người có một khuôn mặt khác nhau
Tâm hồn cũng muôn màu muôn dạng
Ngay trong giây phút này đây,
cũng sẽ có hàng vạn ý nghĩ đang hiện ra.
Thật khó khăn để níu giữ những “cơn gió tâm hồn”.

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất