Thành ngữ “Nếu mở lòng thì thời gian sẽ quay trở lại”

우리의 삶은 의미로 가득하며
따라서 우리가 하는 모든 행동은 매 순간 의미가 있다.
시간은 예나 지금이나 충분하지만 우리는 점점 더
시간에 쫓기며 살고 있다. 시간을 되찾는 것은,
의미에 마음을 열기 위한 첫걸음이다.

Cuộc sống của chúng ta
Được lấp đầy bởi ý nghĩa
Bởi thế mà mọi hành động của chúng ta, trong mỗi phút giây
Đều chứa đựng một ý nghĩa nào đó.
Thời gian, dù là quá khứ hay hiện tại cũng đều đủ đầy
Nhưng đường như, chúng ta dần dần lại đang sống trong nỗi ám ảnh
Bị thời gian săn đuổi.
Việc tìm lại thời gian,
Chính là bước đầu tiên để ta mở lòng mình
Trước ý nghĩa cuộc sống.

* 사실 시간처럼
정직하고 공평한 것이 또 있을까요?
이제 막 세상 빛을 본 갓난아기나 열심히 공부하는
수험생, 부자와 가난한 사람 모두에게 시간은 똑같이
흐르고 있습니다. 단, 그 시간을 쓰는 사람들 저마다의
의미는 다르겠지요. 이제부터 의미있는 시간을
쌓아가는 사람이 되어야겠습니다.

Thực ra, có điều gì
Công bằng và trung thực hơn thời gian không?
Thời gian phân chia đều
Cho đứa trẻ vừa chào đời đón ánh sáng đầu tiên của cuộc sống,
Cho cậu học sinh chăm chỉ ôn thi,
Cho người giàu hay kẻ nghèo…
Chỉ có điều, ý nghĩa của thời gian sẽ thay đổi
Tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi người.
Từ bây giờ trở đi
Ta sẽ phải trở thành người
Tích lũy thật nhiều thời gian có ý nghĩa

- 알렉스 파타코스의《무엇이 내 인생을 만드는가》중에서 - 
Trong “Điều gì làm nên cuộc đời ta?” của Alex Pattakos

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất