Ngữ pháp tiếng Hàn16,905 lượt xemTrong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Cấu trúc (으)ㄴ/는/ㄹ 줄 알다 1) Trường hợp 1 các bạn hiểu ở đây là : ‘cái việc này’ biết/không biết.  Nó giống như “(으)ㄴ/는/ㄹ 것”  *Thời quá khứ thì dùng:(으)ㄴ줄 […]

Th9 10

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn