Phân biệt tiểu từ 에’ và ‘에서’

Trong các cấu trúc câu tiếng Hàn, tiểu từ ‘에’ và ‘에서’ được dùng rất phổ biến. Để phân biệt và sử dụng đúng hai tiểu từ này.
I. Tiểu từ ‘에’

II. Tiểu từ 에서

III. Một số lưu ý

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất