Những lý do biện hộ “khi chia tay”

헤어질 때 Khi chia tay…người thường có những tâm trạng , cảm xúc, những lý do để biện hộ

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất