Nhạc phim A Sad Story Than Sadness OST

슬픔보다 더 슬픈 이야기

( Nhạc phim A Sad Story Than Sadness OST .)

Ca sĩ : 김범수 – Kim Bum Soo

Lời bài hát♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

………………………

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

………..Dịch lời: Ngôn Ngữ Hàn Quốc ……………

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất